Xuntanza con En Marea

O deputado no Congreso, Anxo Fernández Bello; o Parlamentario, Antón Sánchez e membros de En Marea de Mondoñedo reuníronse con membros da Xunta Directiva.

Xuntanza con En Marea (15/12/17)

Esta expúxolles as demandas, dos veciños e veciñas, debidas aos incumprimentos en materia medioambiental, coas propiedades privadas veciñais, da minería con explosivos, da convivencia, da rede viaria pública municipal e da seguridade cidadá. Problematicas que están a ocasionar as dúas louseiras entre a veciñanza debido aos reiterados incumprimentos na normativa.

Aos membros de En Marea resultoulles especialmente rechamante que os afectados sexan os que teñan que pedir ás diferentes administracións que se faga cumprir a lei.

Mostraron especial preocupación en que a Xunta de Galicia investira nas concentracións parcelarias das parroquias de Lindín e Santa María Maior, e que posteriormente se favorecera a expropiación desas terras agrarias en favor dos intereses particulares de determinadas empresas privadas de orixe foráneo. Terras que eran traballadas por os agricultores do lugar, xerando riqueza e fixando poboación en ditas parroquias do concello de Mondoñedo. Situación que a día de hoxe continua a empeorar debido a que a empresa Pizarras Veira do Río (PIVERI) segue a enviar cartas de expropiación co fin de presionar aos lexítimos propietarios das terras. Empregando artimañas como a inutilización das vías públicas de aceso a ditos terreos por medio de voaduras malintencionadas, e realizando coa súa maquinaria pesada estragos importantes en ditas vías públicas. O que agrava aínda máis a situación de indefensión da veciñanza.

Tamén foi tema de preocupación a situación da captación do abastecemento de auga potable, do concello limítrofe de Lourenzá, que non foi tido en conta no proxecto de ampliación da louseira ao ser obviada no Informe de Impacto Ambiental (IIA).

No referido ao Concello de Mondoñedo, coincidiron coa Asociación en que o cumprimento da normativa no referido aos espazos e vías públicas de titularidade municipal é competencia do Goberno Municipal.

En Marea ofreceu a mediación de ámbolos dous grupos parlamentares nos que ten presenza en aras de resolver a problemática xerada pola empresa, instando as administracións competentes a velar polo cumprimento da lei.

Dende a Xunta Directiva queremos destacar o compromiso mostrado por os membros de En Marea cos veciños e veciñas.

Grazas.

Visita do BNG

A Parlamentaria, Olalla Rodil; o Deputado provincial, Antonio Veiga; a Responsable Comarcal, Ana Ermida e a Concelleira e o Portavoz Municipal do BNG, Elena Freire e Eloi Cabanas achegáronse ata as inmediacións das louseiras para comprobar en persoa a problemática que estas están a xerar entre a veciñanza.

Visita do BNG á louseira 5873 (7/12/17)

Onde puideron verificar de primeira man a imposibilidade de convivencia nunhas mínimas condicións e de desenvolver con normalidade as actividades económicas propias dos veciños e veciñas. Ademais da gravidade de sufrir as condicións de inseguridade viaria nas vías públicas de titularidade municipal estragadas por a maquinaria pesada das louseiras.

Visita do BNG á louseira 5646 (7/12/17)

Os membros do BNG recolleron as demandas dos afectados e presentaran as iniciativas oportunas nas diferentes institucións. Levando en concreto ao Parlamento de Galicia unha proposta para que a Xunta de Galicia supervise se a empresa Pizarras Veira do Río (PIVERI) está a cumprir os plans de labores en ámbalas dúas louseiras.

Dende a Xunta Directiva queremos destacar o compromiso mostrado por os membros do BNG cos veciños e veciñas.

Grazas.

Xuntanza coa Alcaldesa, Elena Candia

Membros da Xunta Directiva mantiveron reunión con Elena Candia, Alcaldesa do Concello de Mondoñedo e Presidenta do PP de Lugo.

Fotografía non dispoñible (4/12/17)

Sendo coñecedora a Alcaldesa da boa disposición que tivera a veciñanza á hora de chegar a acordos coa empresa Pizarras Veira do Río S.L. (PIVERI), e posterior incumprimento por parte da empresa dos acordos de case xa fai un ano. E debido a que estaba ao corrente das practicas realizadas por as louseiras ao ser informada a través de multitude de escritos no rexistro do Concello, non foi preciso detallarlle todos os estragos e procedeuse a informala das últimas desfeitas.

A Alcaldesa comunicou de que está traballando nun expediente para que a empresa arranxe as vías que estragou e corrixir así a deficiencia xerada en materia de seguridade viaria. A asociación solicitouse celeridade xa que a veciñanza fai uso das vías todos os días e que o orzamento económico non repercuta nas arcas públicas, senón que as asuma o causante.

No relativo á defensa das propiedades privadas a Alcaldesa indicou que é misión dos seus lexítimos propietarios.

Quixemos facer constar que o nivel de esixencia dende o Concello ás empresas madeireiras é moito maior que ás louseiras, sendo as dúas actividades moi parellas en funcionamento e afección. Por o que é de recibo trato igualitario.

Nos puntos de que a empresa xera empregos e de que as leis están para seren cumpridas, ambas partes coincidiron. Pero dende a Asociación puntualizouse que o resto de actividades económicas non se deben ver afectadas, e que na contorna hai empresas cun número similar e ata incluso con máis empregados que cumpren as leis.

A Alcaldesa comentou que está a influír moito a actitude da empresa, porque hai outras canteiras na zona e operan doutro xeito.

Como remate dende a Asociación indicóuselle que os veciños temos o mesmo dereito de vivir e traballar que a empresa das louseiras.

Dende a Alcaldía suxiriusenos que estamos abocados a levar as louseiras ante os xulgados. Punto que a Asociación non desbota, pero incidíuselle a Señora Alcaldesa que dito caso sería no relativo ás propiedades privadas dos veciños e veciñas, pero que no caso concreto das vías públicas de titularidade municipal é competencia do Concello.

Dende a Xunta Directiva queremos agradecer ser recibidos por a Alcaldesa, Elena Candia, e queremos convidala a visitarnos.

Xuntanza co PSdeG-PSOE de Mondoñedo

Dáse por iniciada a xira de reunións de presentación e información ante os diferentes grupos políticos.

Membros da Xunta Directiva, dentro da xira de reunións informativas que fora disposta na asemblea de constitución da Asociación, reuníronse co grupo municipal do PSdeG-PSOE de Mondoñedo.

Xuntanza co PSdeG-PSOE de Mondoñedo (3/12/17)

Xuntanza na que se informou da problemática xerada por as louseiras situadas nas parroquias de Lindín e Santa María Maior (pertencentes ao Concello de Mondoñedo) no eido medioambiental, das propiedades privadas veciñais, da minería con explosivos, da rede viaria pública municipal e da seguridade cidadá.

Onde quedou demostrada a boa disposición da veciñanza a hora de chegar a acordos coa empresa Pizarras Veira do Río S.L. (PIVERI), e posterior incumprimento por parte desta do acordado.

Dende a Xunta Directiva púxose de exemplo o recentemente acontecido na concesión 5646 onde se incendiou unha maquina perforadora que acudiron a sufocar dous camións de bombeiros e estes se viron imposibilitados de chegar ao foco do incendio debido ao estado de desfeita da vía municipal, vía que o resto da veciñanza tamén ten o dereito de empregar para o correcto tránsito e desenvolvemento das súas actividades económicas pero que na práctica se lle está a impedir por parte da empresa.

Dende o grupo municipal acolleron de bo grao as demandas dos afectados, ao quedar constatado que se trata de situacións de ilegalidade xeradas por a empresa no exterior do perímetro das louseiras. Mostrando a súa disposición de seguimento do caso, e interpelación ante os organismos implicados para a súa adecuación a legalidade vixente. E ofrecendo a mediación do seu grupo parlamentar e facilitar así a incoación ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre documentación relativa aos expedientes de sendas louseiras.

Dende a Xunta Directiva queremos destacar o compromiso mostrado por o PSdeG-PSOE de Mondoñedo cos veciños e veciñas.

Grazas.